Ga naar de inhoud

OUD NIEUWS

2021

3 december 2021
Het verenigingsfokregelement ( VFR ) is geamendeerd naar de meest actuele regelgeving.
U vindt het actuele VFR hier


25 november 2021
Beau (9) en Kim (6) zoeken met spoed een nieuw thuis.
Meer informatie op onze herplaatserspagina: Beau en Kim

16 november 2021
Gelijktrekken tarieven  / contributie
Beste leden,
het bestuur heeft besloten de contributies voor beide verenigingen, NGSC en IRWSC in het kader van de samenwerking gelijk te trekken.
Dit betekent voor leden van de Nederlandse Gordon Setter Club, dat het contributietarief verlaagd wordt naar €15,- per kalenderjaar, ingaande 1-1-2022.
Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen leden en gezinsleden, per adres wordt 1x contributie geïnd, tenzij dit anders door de specifieke leden gewenst wordt.
Alle leden zullen vóór 1 januari 2022 een factuur over het lidmaatschapsgeld van ons ontvangen, met het vriendelijke verzoek deze binnen twee weken te voldoen.

Activiteiten 2021/2022
Door alle ontwikkelingen rond COVID-19 konden wij helaas geen evenementen organiseren. Hierdoor is er ook geen clubblad uitgegeven, omdat het simpelweg aan kopij ontbrak en
wij dit kostbare medium niet met gerecyclede artikelen willen vullen. Wij hopen in 2022 weer leuke evenementen en onze clubmatch te kunnen organiseren, mits de coronasituatie dat toelaat.

25 februari 2021 Puppies!!!
Gordon Setter Kennel From Home of Black and Tan verwacht binnenkort puppies!Kijk op de puppypagina voor meer informatie,

1 januari 2021: Samenwerking tussen NGSC en IRWSClub
Geachte leden, Beste Settervrienden,
Enkele weken geleden hebben wij een ledenenquête gemaild naar alle leden van wie wij een werkend emailadres  hebben.
Deze enquête had betrekking op een eventuele samenwerking tussen de Nederlandse Gordon Setter Club en de Ierse Rood-Witte Setter Club.
Met trots mogen wij melden, dat er door de leden unaniem gekozen werd voor het onderzoeken van een samenwerkingsmogelijkheid tussen deze mooie clubs.
Wij kunnen u dan ook berichten, dat per 1 januari 2021 gekozen is voor een vergaande samenwerking tussen de Nederlandse Gordon Setter Club NGSC en de Ierse Rood-Witte Setter Club.
Deze samenwerking omvat o.a. de volgende zaken:
•         Toetreding van de bestuursleden van de NGSC als betalend lid van de IRWSClub en vice versa
•         Aftreden van Henriëtte van der Veen als voorzitter van de NGSC (Henriëtte blijft als Vice Voorzitter behouden voor de NGSC).
•         Aantreden van Peter Slootweg als voorzitter van de NGSC (naast zijn taak als voorzitter van de IRWSClub).
•         Aftreden van Anita Wakelkamp als penningmeester van de NGSC.
•         Aantreden van Patrick Geerlings als penningmeester van de NGSC (naast zijn taak als secretaris / webmaster van de NGSC)
•         Gezamenlijk organiseren van evenementen, zoals clubmatch, funday en andere evenementen
•         Gezamenlijke inzet voor veldwerk
Wij bedanken alle aftredende bestuursleden voor hun inzet en wensen hen veel succes, gezondheid en plezier met hun setters.
Het nieuwe bestuursmodel van beide clubs zal er als volgt komen uit te zien:
1.            Voorzitter                                                     Peter Slootweg
2.            Vice Voorzitter                                              Henriëtte van der Veen
3.            Penningmeester en secretaris IRWSClub           Thea van der Molen
4.            Penningmeester en secretaris NGSC                 Patrick Geerlings
5.            Evenementen, show, werk etc.                      Nils Lamers en Clément Castelli
6.            Fok en dekmeldingen / begeleiding                  Carla Hoesté en Henriëtte van der Veen
Wij hopen zo veel mogelijk leden op de volgende ALV (datum en plaats nader te bepalen i.v.m. Covid19) te mogen verwelkomen om de nieuwe opzet en functies per ledenbesluit te kunnen bekrachtigen.
Het is onze stellige overtuiging, dat alleen een vergaande samenwerking tussen de verschillende rasverenigingen ervoor kan zorgen, dat het belang van onze leden (fokkers en eigenaren van Gordon / Ierse Rood-Witte Setters) op een zo goed mogelijke manier behartigd kan worden.
Met vriendelijke groet, namens beide besturen,1 januari 2021: Gelukkig Nieuwjaar!
Wij wensen iedereen een heel gelukkig en gezond 2021.
Hopelijk mogen / kunnen wij dit jaar weer voor u leuke evenementen organiseren!!

2020
25 augustus 2020: PUPPIE-NIEUWS!!
Gordon Setter Kennel Von Mentelande in Duitsland verwacht binnenkort puppies!Kijk op de puppypagina voor meer informatie.


2020: COVID-19
Ook onze fokkers en leden treft COVID-19 hard. Het plannen van een nest, of het organiseren van leuke evenementen staan op een zeer laag pitje.
Onze evenementen, die wij helaas dit jaar niet kunnen organiseren, dragen bij aan onze clubkas. Het bestuur beraadt zich over de te volgen koers, om in ieder geval het voortbestaan van de club te waarborgen in deze moeilijke tijden.


10 maart 2019: PUPPIES!!

Vandaag is Floor, van onze kersverse fokster Danielle Esser van de kennel "From Home of Black and Tan", moeder geworden van haar eerste nestje pups!
Kijk op de puppypagina voor meer informatie over deze dekking.
Wij wensen Floor en haar gezin een heel fijne puppytijd!!


1 januari 2019: GELUKKIG NIEUWJAAR!!
Wij wensen al onze leden een gelukkig, gezond en succesvol 2019!

1 November 2018: NIEUWE FOKKER
Met gepaste trots mogen wij melden dat ons lid Danielle Esser met succes een kennelnaam heeft aangevraagd.
Vanaf nu mag zij de kennelnaam "From Home of Black and Tan" voeren. Neem ook eens een kijkje op de website van onze nieuwste fokker: https://www.homeofblackandtan.nl/

28 Oktober 2018: Kampioenschapsclubmatch 2018 weer een groot succes
Vandaag vond weer onze kampioenschapsclubmatch plaats bij Dogcenter Kerkwijk.Het was weer een gezellige dag met mooie, lieve honden en leuke baasjes.
Ook onze keurmeester mevr. Gerda Hallf - van Boven was weer geweldig en heeft alle deelnemers
uitvoerig en geduldig beoordeeld. De uitslagen volgen zeer binnenkort op deze website.29 augustus 2018: Inschrijving Kampioenschapsclubmatch 2018 open vanaf 1 september
Vanaf 1 september kunt u weer inschrijven voor onze Kampioenschapsclubmatch op 28 oktober aanstaande.
Ook niet-showhonden kunnen weer gratis mondeling worden beoordeeld door onze keurmeester, mevr. Gerda Halff Van Boven.
De inschrijving sluit op 15 oktober, aanmelding voor 15 september 2018 genieten weer een korting op de inschrijfkosten.Meer informatie vindt u op de inschrijfpagina.
Aanmeldingen gedaan vóór 1 september 2018 kunnen niet in behandeling worden genomen.


14 juli 2018
De Setter funday was weer een groot succes!De foto's volgen zsm via ons facebook account.


6 juni 2018: Nieuwe veteraan toegevoegd
Gordon Setter Oscar ( Duncan from the Glossy Friends, 18-05-2010 ) van familie Jansen is
de nieuwste aanwinst op onze veteranenlijst.

28 mei 2018: Pups geboren bij Kennel Southern Daughters
Bij Gordon Setter Kennel Southern Daughters in Roosendaal zijn op 28 mei 2018 10 puppies geboren!!

23 mei 2018: SETTER FUNDAY 2018
Op zondag 8 juli aanstaande vindt onze jaarlijkse FUNDAY weer plaats, nu voor ALLE setters en hun baasjes!!!

15 mei 2018: WET AVG, Privacy Policy
Voor de nieuwe Verordening AVG is het noodzakelijk dat wij onze privacy policy publiceren.
Deze vindt u vanaf nu hier op onze website

2 februari 2018: Nieuwe veteranen
Alweer hebben wij de eer twee nieuwe veteranen aan onze erelijst toe te voegen:Juwelyn from the Gordon's Lodge, geboren 25-11-2002 (hiermee is zij de nieuwe aanvoerster van onze erelijst)
Avalon Night Shadow of Flames, geboren 29-05-2005
De beide dames doen het volgens hun eigenaar Emmy Knippenberg nog heel aardig.Wij hopen dat dat nog lang zo blijft!

17 januari 2018: Nieuwe veteraan
Vandaag hebben wij opnieuw de eer een veteraan aan onze erelijst te mogen toevoegen:Joe van der Wal ( Special Moment From Dancy's Home, geb. 15-7-2009 ) is per direct aan de erelijst toegevoegd.
Wij hopen dat hij er nog heel lang op mag blijven staan!!


2 januari 2018: nieuwe veteraan
Wij hebben weer een nieuwe veteraan aan onze erelijst mogen toevoegen!Philou Wijsenbek from Fire'Sons Garden (15-5-2009) mag natuurlijk niet aan onze lijst ontbreken!


1 januari 2018: Gelukkig Nieuwjaar!!


7 december 2017: WIJZIGING VERENIGINGSFOKREGELEMENT EFFECTIEF PER 1 JANUARI 2018
Vanaf 1 januari 2018 wijzigt het Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG), in die zin dat de 12 maanden regel wordt aangepast.
Dit heeft ook gevolgen voor het Format Verenigingsfokreglement (VFR), te weten dat artikel 3.5 van het VFR gewijzigd zal worden. De tekst van het nieuwe artikel VIII.1 lid 5 KR en hiermee dus ook van artikel 3.5 van het VFR zal gaan luiden:

“Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit.”

Deze wijziging heeft geen verstrekkende gevolgen, aangezien tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten nog steeds een termijn van 12 maanden dient te zitten en bij de gewijzigde regel nog steeds gerekend zal worden met de geboortedatum. Het enige verschil met de oude regel is dat nu de dekking strafbaar is gesteld in plaats van de geboorte.

De N.G.S.C. is wel verplicht deze wijziging terstond door te voeren in het VFR. Aangezien deze wijziging reeds op 2 december 2017 door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer is vastgesteld, hoeft het gewijzigde VFR niet ter goedkeuring aan het bestuur van de Raad van Beheer voorgelegd te worden. De RVB maakt ons er nog op attent dat deze wijziging ingevolge artikel 1.3 van het VFR ook niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging behoeft. Op grond van artikel 2 lid 1 onder w HR bestaat wel de verplichting om het gewijzigde VFR openbaar te maken. Het aangepaste VFR dient – evenals de KR wijziging – op 1 januari 2018 in werking te treden. De informatie over het BWG op website van de Raad van Beheer zal op korte termijn worden aangepast.
HET GEWIJZIGDE VERENIGINGSFOKREGELEMENT KUNT U HIER DOWNLOADEN

29 november 2017: Nieuwe veteraan opgenomen in onze erelijst
Vandaag hebben wij Mischa van mevr. Van Beijeren opgenomen in onze veteranenlijst.Mischa is een teefje, geboren op 27-11-2004 uit een combinatie van Ch. Royal Dundee From Kings Castle en haar moederwas afkomstig van alom bekend fokker Foeke Brandsma (From Fireson's Garden). Haar kennelnaam is helaas onbekend.


23 november 2017: Puppies verwacht bij Beautiful Darkness
Begin 2018 worden bij onze Belgische Fokker, Gordon Setter Kennel Beautiful Darkness pups verwacht.Bezoek de puppiepagina voor meer informatie over deze combinatie.9 oktober 2017: Puppies geboren bij Gordon Setter Kennel From Vancouver CastleVannacht zijn 12 gezonden pups geboren bij Gordon Setter Kennel From Vancouver Castle.Er zijn nog 2 reutjes beschikbaar!! Bezoek onze puppiepagina voor meer informatie over deze combinatie.


23 maart 2017: Puppies verwacht bij Gordon Setter Kennel From the Moorland Friends
Bezoek onze puppiepagina voor meer informatie over deze combinatie.

13 maart 2017: Oproep Algemene Ledenvergadering
Wij roepen alle leden op tot het bezoeken van onze Algemene Leden Vergadering op Zondag 9 april 2017Meer informatie vindt u op de ALV Pagina van deze website.

13 maart 2017: OPROEP AAN ALLE LEDEN
KIJKT U AUB NA, OF U HET LIDMAATSCHAP VOOR 2017 ÉN 2016 REEDS HEEFT VOLDAAN.Volgens onze gegevens missen wij nog van 40 leden hun bijdrage over 2016 en hebben pas 27 leden hun contributie voor 2017 betaald.Zonder uw financiële steun kan deze club niet blijven bestaan en kunnen wij geen leuke evenementen meer organiseren of een clubblad publiceren!!!
Dit terugkerend probleem zal ook tijdens de ALV ruim aan bod komen.

17 januari 2017: Binnenkort pups verwacht bij Gordon Setter Kennel Von Mentelande
Bezoek de informatiepagina voor meer info

1 januari 2017: Gelukkig Nieuwjaar!! + Veteranenlijst geupdate

24 december 2016: Fijne Feestdagen en een gelukkig 2017 !

20 oktober 2016: Herplaatser Lancelot zoekt nieuw Camelot
Deze lieve jongen zoekt een nieuw thuis, kijk in onze herplaatserssectie voor meer informatie

10 oktober 2016:   Uitslagen Kampioenschapsclubmatch online
De uitslagen van onze KCM staan vanaf nu online, de foto's worden momenteel nog druk gesorteerd en volgen zo spoedig mogelijk.

8 oktober 2016:   Binnenkort pups verwacht bij onze fokker Beautiful Darkness
Binnenkort worden bij onze belgische Fokker, Kennel Beautiful Darkness, pups verwacht.Meer informatie op onze puppie nieuws pagina

13 augustus     3 Pups geboren bij Kennel Farquharsons
Vandaag zijn bij onze fokker Kennel Farquharsons 2 teefjes en 1 reutje geboren.
Moeder en pups maken het goed; alle pups hebben al een nieuw thuis gevonden.


13 augustus     Herplaatser Pasja, 31-08-2008
Pasje heeft een nieuw gouden mandje mandje gevonden.


10 augustus     Inschrijvingstermijn Kampioensschapsclubmatch geopend!!
Tot en met 25 september 2016 kunt u uw hond(en) inschrijven voor deelname aan onzekampioenschapsclubmatch. Ga hiervoor naar het aanmeldformulier. (opent in een nieuw venster).

NIEUW DIT JAAR!! Beoordeling van niet-showhonden door een gerenommeerd internationaal keurmeester!!In samenspraak met de Raad van Beheer kunnen wij nu ook onze leden met een niet-showhond een officiële beoordelingvan hun hond aanbieden. Deze beoordelingen zullen plaatsvinden na afsluiting van het officiële showgedeelte van de clubmatch.


3 augustus Website update & Inschrijving Kampioenschapsclubmatch
De website is op meerdere plaatsen ge-update:
- Veteranenlijst toegevoegd
- Kennel Farquharson's aan fokkerlijst toegevoegd
- Foto's Gordon Funday toegevoegd

Op 9 oktober aanstaande vindt onze jaarlijke Kampioenschapsclubmatch plaats bij Dogcenter Kerkwijk.
Nieuw dit jaar: na afloop van de officiële keuringen, kunnen wij nu met goedkeuring van de Raad van Beheer ook
de baasjes van een niet-showhond een deskundige beoordeling van onze Keurmeester John Thirlwell aanbieden!!
De inschrijvingen voor de KCM openen zeer binnenkort !!
8 juli 2016 Welkom terug Kennel Farquharson's !!!
Na een uitstapje van Kennel Farquharson's van een jaar naar Engeland, zijn wij zeer verheugd deze fokker terug in onze gelederen te mogen verwelkomen.
Gelijk kunnen wij ook het nieuws brengen dat bij deze gerenommeerde fokster binnenkort puppies verwacht worden!!Zie onze puppypagina voor meer informatie over deze dekking.
10 juli 2016  GORDON FUNDAY - Erkemederstrand, Zeewolde


21 maart 2016  Twee nieuwe fokkers versterken onze gelederen
Vandaag mogen wij twee nieuwe fokkers binnen onze vereniging verwelkom.
Deze fokkers zijn beiden zeer succesvol op het internationale showtoneel en wij zijn zeer verheugd hen in onze vereniging welkom te heten.
Wij verwelkomen:
- Gordon Setter Kennel "From The Moorland Friends" van Leon Velemans en Yolanda Mauriks te Oeffelt
- Gordon Setter Kennel "Beautiful Darkness" van Manuela Weber te Eupen (B)


18 maart 2016  Verschillende Updates & Clubblad
- De evenementenlijst is weer tot de actuele stand bijgewerkt, met een paar leuke evenementen!!
- De showuitslagen zijn geactualiseerd
Gordon Tales
In de ALV van januari is besloten het aantal uitgaven van ons Clubblad Gordon Tales te verlagen van 6 edities naar 5, ivm de hoge kosten van productie en verzending.
Deze kosten drukken zwaar op onze begroting. Om het blad toch in full-color te kunnen blijven maken en uitgeven, is besloten om in 2016 5 uitgaves te publiceren.
Wellicht worden dit er in 2017 4 (1x per kwartaal), als de kosten te hoog blijven.

31 januari 2016 ALGEMENE LEDENVERGADERING
De Algemene Ledenvergadering 2016 vindt plaats op 31 januari om 13.00 uur in het H.F. Wittecentrum, Henri Dunantplein 4, 3731 CL De Bilt.

Agenda:

1. Opening vergadering
2. Berichten van verhindering en laatste mededelingen
3. Goedkeuring van het verslag van de ALV d.d. 18-01-2015
4. Jaarverslag (toelichting op de werkzaamheden en de activiteiten in 2015)
5. Jaarrekening
   - toelichting van de penningmeester
   - verslag kascommissie
   - goedkeuring financieel verslag en begroting 2016
6. Activiteiten 2016
   - organisatie Gordon Funday op zondag 10 juli 2016
   - organisatie KCM op zondag 9 oktober 2016
   - aandacht voor het 85-jarig bestaan van de NGSC
7. Rondvraag
8. Sluiting vergadering

Wij zijn u graag bij de ALV !


1 januari 2016 Wijziging Verenigings Fokregelement i.v.m. 12 maandenregeling
De Raad van Beheer heeft laten weten dat vanaf 1 januari 2016 het Basisreglement Welzijn & Gezondheid
(BWG) wijzigt, in die zin dat de 10 - en 24 maanden regels komen te vervallen en worden vervangen door een
12 maanden regel. Daar komt bij dat bij de nieuwe regel gerekend zal worden met de geboortedatum
(in plaats van de dekdatum), om zo in de pas te lopen met het Besluit Houders van dieren.
Dit heeft ook gevolgen voor het Verenigingsfokreglement (VFR), te weten dat artikel 3.6 van het VFR komt
te vervallen en artikel 3.5 van het VFR wordt gewijzigd. De tekst van het nieuwe artikel VIII.1 lid 5 KR en
hiermee dus ook van artikel 3.5 van het VFR zal gaan luiden: “Tussen de geboortes van twee opeenvolgende
nesten van dezelfde teef dient een termijn van minstens 12 maanden te zitten.” Alle rasverenigingen zijn verplicht deze wijziging terstond
door te voeren in het VFR. Ingevolge artikel 1.3 van het VFR behoeft deze wijziging niet ter goedkeuring
aan de leden van de vereniging te worden voorgelegd.Het aangepaste VFR is inmiddels op de website geplaatst.

1 januari 2016   Gelukkig Nieuwjaar!
Wij wensen al onze leden een gelukkig en gezond 2016

16 december 2015                Vacature algemeen bestuurslid
Ons zeer gewaarderde bestuurslid Marloes van Alphen heeft aangegeven haar termijn als algemeen bestuurslid niet te verlengen.
Daarom zijn wij op zoek naar een algemeen bestuurslid. De verdere invulling van de bestuursfunctie kan in onderling overleg worden vastgesteld.
Kandidaten kunnen zich aanmelden bij het secretariaat.
Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 30 januari a.s. kunnen de leden hun steun aan het eventuele nieuwe bestuurslid toekennen.
Het is daarom van belang dat er zoveel mogelijk leden bij deze vergadering aanwezig zijn.


13 december 2015 Nieuwe Facebook Site NGSC
Bezoek onze vernieuwde Facebook Site via deze link: https://www.facebook.com/ngsc1931/?fref=ts
20 september 2015     UITSLAGEN KAMPIOENSCLUBMATCH 2015 ONLINE
Een verslag van deze mooie dag is nu beschikbaar op de KCM-2015 pagina
De uitslagen vindt u op onze Show-Pagina
De foto's zijn te bewonderen op de foto-pagina


20 SEPTEMBER 2015    U KUNT NOG INSCHRIJVEN VOOR DE AMSTERDAM WINNER SHOW en de HOLLAND CUP 2015
Meer informatie: http://www.winnershow.nl


4 september 201511 flinke puppy's geboren bij Gordon Setter Kennel From Vancouver Castle!!
Bij onze fokster Hilde Sanders van Gordon Setter Kennel zijn 11 mooie puppy's geboren.Meer informatie over dit mooie nestje vindt u op ons Puppie Nieuws en op de website van From Vancouver Castle


22 augustus 2015 VERGEET ONZE LEUKE KAMPIOENSCLUBMATCH NIET!!
Over enkele weken vind onze jaarlijke kampioensclubmatch weer plaats in Dogcenter Kerkwijk.Wij zien uw inschrijvingen graag tegenmoet!

15 juli 2015  Puppies geboren bij Kennel Van Margnes v.d. Sterre
Dymphy Doortje en Beejay zijn de trotse ouders geworden van 6 reutjes en 4 teefjes!Hartelijk gefeliciteerd!!


10 juli 2015 DENKT U AUB AAN DE CONTRIBUTIE VOOR 2015
Helaas moeten wij u melden dat slechts 44% van de leden tot nu toe de contributie voor 2015 hebben voldaan.
Wij verzoeken de leden die nog niet betaald hebben met klem om dit alsnog te doen.Zonder uw steun kunnen wij geen leuke evenementen organiseren of ons clubblad Gordon Tales uitbrengen.Degenen die nog niet betaald hebben ontvangen zeer binnenkort een betalingsherinnering.


9 juni 2015
Kampioensclubmatch 2015, 20 september 2015 Dogcenter Kerkwijk
De inschrijving voor onze jaarlijkse kampioensclubmatch is weer geopend!
Mis deze leuke dag niet en schrijf tot 6 september aanstaande in!
Het inschrijfformulier en verdere informatie vindt u HIER


9 mei 2015
OPROEP AAN ALLE LEDEN!!
Graag ontvangen wij van u een actueel e-mailadres, zodat wij u kunnen bereiken met belangrijke informatie.Stuur uw gegevens aub naar: het secretariaat (klik op de link om een mail te sturen)


5 april 2015
Nieuwe showresultaten
De resultaten van de 27e en 28e Internationale Hondententoonstelling Goed staan nu in onze showsectie


1 maart 2015
Nieuwe showresultaten bekend
De resultaten van de Martini Dog Show Groningen 2015 staan nu in onze showsectie


22 februari 2015 ATTENTIE!!!
HERPLAATSER NIET MEE BESCHIKBAAR!!
Charlie mag bij zijn baasje blijven!!10 februari 2015
Puppies geboren bij Kennel Von Mentelande
Bij ons Duitse lid mevr. Doina Mielke van Kennel Von Mentelande zijn vandaag 4 prachtige reutjes en 3 mooie teefjes geboren!Bezoek onze puppyhoek voor meer informatie


7 februari 2015
Eerste showresultaten 2015 bijgewerkt, Nederlandse Kampioenstitels uitgelegd, Eregalerij 2014
In de sectie SHOWS zijn de nieuwste showresultaten toegevoegd en alle shows voor 2015 opgenomen.Verder vindt u in die sectie vanaf nu een uitleg over de te behalen showtitels in Nederland.
Ook is er een nieuw onderdeel "Eregalerij 2014", waar de best presterende honden en fokkers van het showseizoen 2014 te bewonderen zijn.


18 januari 2015
Uitkomsten Algemene Leden Vergadering
Op zondag 18 januari 2015 vond onze jaarlijkse Algemene Leden-Vergadering plaats.

Tijdens deze vergadering hebben wij afscheid genomen van Peter de Haan als voorzitter van onze club en Wim van Aalten als penningmeester.
Wij danken beide heren voor hun onmetelijke inzet in de afgelopen jaren. Mede door hen hebben wij de club voor de Gordon Setter liefhebbers kunnen behouden.
Peter doet een stapje terug en blijft ons als algemeen bestuurslid behouden. Natuurlijk zullen wij dankbaar van zijn expertise gebruik blijven maken. Hij wordt als voorzitter opgevolgd door Henriëtte van der Veen, die reeds als algemeen bestuurslid in het bestuur zetelde. Wij wensen Henriëtte heel veel succes in haar nieuwe uitdaging als voorzitter.

Wim heeft aangegeven te willen stoppen als penningmeester en voor hem hebben wij een prima opvolgster kunnen kiezen in de persoon vanAnita Wakelkamp - Velzeboer, die reeds ervaring heeft als penningmeester van andere verenigingen. Anita is met ruim voldoende voorkeursstemmen van de leden in het bestuur opgenomen.Wij wensen haar heel veel succes in haar nieuwe functie.

Verder zijn de jaarresultaten van de bij ons aangesloten fokkers bekend gemaakt:

Beste Reu 2014
1  New Olympic Fever v.d. Mergelhoeve,
39 punten uit 5 shows
2  Perfect Thunder v.d. Mergelhoeve, 35 punten uit 4 shows
3  Only Mr Rock And Roll v.d. Mergelhoeve, 31 punten uit 6 shows

Beste Teef 2014
1  New Olympic Fire v.d. Mergelhoeve,
35 punten uit uit 5 shows
2  Perfect Moonlight v.d. Mergelhoeve, 32 punten uit 4 shows
3  Edy Eleanor Eve v. Margnes v.d. Sterre, 26 punten uit 5 shows

Beste Fokker 2014:
1  Kennel Van de Mergelhoeve,
Nuth (Limburg), 151 punten
2  Kennel Van Margnes van de Sterre, Oudega (Friesland), 69 punten

Wij feliciteren de honden, hun fokkers en de eigenaars met de uitstekende resultaten!!

Deze kanjers zullen binnenkort op hun eigen pagina op deze website te bewonderen zijn.


1 januari 2015
Gelukkig nieuwjaar!
De Nederlandse Gordon Setter Club wenst al haar leden en alle Gordon Setter liefhebbers een gelukkig nieuw jaar in goede gezondheid!

2014

26 oktober 2014
Op 26 oktober aanstaande vindt er een herfstwandeling plaats in Schoorl.Meer informatie op de Evenementenpagina


14 september 2014 is GORDON FUNDAY!!
Op zondag 14 september aanstaande vindt onze Gordon Funday weer plaats bij Hondenstrand ERKEMEDERSTRAND.
Zie de Evenementenpagina voor meer informatie.
23 juni 2014
Vandaag ontvingen wij de volgende uitnodiging van onze Belgische collega-club B.G.S.C. :
"Beste gordon setter vrienden,

Graag nodigen wij U uit op onze speciale tentoonstelling voor gordon setters (met CAC) op 26 juli 2014 in Antwerpen-Merksem.
Alle info vindt U terug op het bijgevoegde inschrijvingsformulier.

Inschrijven kan via bgsc@telenet.be, of het inschrijvingsformulier afprinten en aan het secretariaat bezorgen
Wij hopen U talrijk te mogen begroeten

met vriendelijke gordongroeten"

Meer informatie over de show is te vinden op het inschrijvingsformulier.Wij wensen iedereen die gaan veel succes!14 juni 2014
Uitslagen N.G.S.C. Kampioensclubmatch 2014 online
De uitslagen van de jaarlijkse kampioensclubmatch staan vanaf nu online
28 mei 2014
Kennel Farquharson's heeft nieuwe puppies!
Vandaag heeft Farquharson's Lil' Miss Sunshine 11 mooie puppies gebaard!
Wij wensen de fokker en de moeder veel succes!
Zie de puppiepagina voor meer informatie.


Terug naar de inhoud