Ga naar de inhoud

Aanmelding Clubmatch - 2019

EVENEMENTEN > Voorgaande jaren > 2019
Nederlandse Gordon Setter Club

Inschrijfformulier Kampioenschapsclubmatch 2019


Datum: 27 oktober 2019, aanvang 10.00. Zaal open vanaf 09.00 uur
Locatie: Dogcenter Kerkwijk, Jan Stuversdreef 4, 5315 NZ  Kerkwijk (Zaltbommel)
Sluitingsdatum: 15 oktober 2019
Keurmeester: Dhr Martin Falsey (EIRE)

Tarieven deelname Kampioenschapsclubmatch 2019
Leden:
1e hond:         € 30,-
elke volgende: € 25,-
baby en pup:   € 20,-

Niet-Leden:
1e hond:         € 35,-
elke volgende: € 30,-
baby en pup:   € 25,-

Na enkele jaren korting voor vroege inschrijvers te hebben gehanteerd; waar bijna geen gebruik van werd gemaakt, hebben wij besloten om te differentiëren tussen leden en niet-leden. Dit is door de Raad van Beheer uitdrukkelijk toegestaan onder Artikel IV.110, lid 4 van het Kynologisch Regelement.

Niet-showhonden aub inschrijven in de "recreantenklasse"Door deelname aan dit evenement gaat de exposant uitdrukkelijk akkoord met het maken en publiceren van foto's van exposant en deelnemende honden.

De inzender verklaart dat de door hem ingeschreven hond voldoende is ingeënt, middels (reguliere) vaccinaties waarvan de geldigheid aantoonbaar is.
Verder Verklaart de exposant dat hij/zij handelt in overeenstemming met Artikel IV.17, lid 2 van het Kynologisch Regelement van de Raad van Beheer:

Op het inschrijfformulier moet de Exposant verklaren:
a.dat hij door inschrijving de rechtsmacht van de Raad van Beheer en de werking van het Kynologisch Reglement aanvaardt, en geacht mag worden bekend te zijn met dit Reglement;

b.dat de door hem ingeschreven hond, voor zover hem bekend is, gedurende de laatste twaalf weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting met hondenziekte of enige andere besmettelijke ziekte te vrezen valt, en dat hij de hond niet zal inzenden indien de bedoelde omstandigheden zich alsnog mochten voordoen.

c.dat de door hem ingeschreven hond in Nederland is geboren en na 31 augustus 2001 niet aan de staart gecoupeerd is of dat de door hem ingeschreven hond niet aan de staart gecoupeerd is en in het buitenland is geboren nadat daar een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, dan wel dat hij ten aanzien van deze hond beschikt over een “Medische verklaring geamputeerde staart of geboorte staartloze pup”.

d.dat de door hem ingeschreven hond niet aan de oren is gecoupeerd en in Nederland geboren na 30 april 1989 of dat de door hem ingeschreven hond niet aan de oren is gecoupeerd en in het buitenland is geboren nadat aldaar een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden dan wel dat de door hem ingeschreven hond niet aan de oren is gecoupeerd en in het buitenland geboren is na 30 september 1996.

e.dat de door hem ingeschreven hond voldoende is geënt, middels (reguliere) vaccinaties waarvan de geldigheid aantoonbaar is.

Door inzending van het inschrijfformulier verplicht de inzender/exposant zich het inschrijfgeld te voldoen.
Het tentoonstellingsreglement, de regels uit het KR van de Raad van Beheer op Kynologische Gebied in Nederland en de regels van de FCI zijn van toepassing. Deze regels zijn een onderdeel van dit inschrijfformulier. Door in te zenden verklaart u bekend te zijn met deze regels en deze te accepteren. Inzenden van het formulier staat gelijk aan het ondertekenen hiervan.

The showregulations, the rules of the Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland and the FCI are in force. These rules are to be considered as part of this entry form. By sending in this form you state to know and accept those rules. Sending in the form is considered the same as your signature.

Inschrijven in:

Leeftijd:

Jongste Puppy klasse:

4 - 6 maanden

Puppyklasse:

6 - 9 maanden

Jeugdklasse:

9 - 18 maanden

Tussenklasse:

15 - 24 maanden

Open klasse:

vanaf 15 maanden

Kampioensklasse:

vanaf 15 maanden, met kampioenstitels op het inschrijvingsformulier en 1 titel als bijlage bij de aanmelding                             

Fokkersklasse:

vanaf 9 maanden , door de eigenaar zelf gefokt

Veteranenklasse:

vanaf 8 jaar

Gebruikshondenklasse:

vanaf 15 maanden, met gebruikshonden verklaring als bijlage bij de aanmelding

Recreantenklas:

Alléén voor niet-show honden, deelname gratis

  • De inzender verklaart dat de door hem ingeschreven hond voldoende is ingeënt, middels (reguliere) vaccinaties waarvan de geldigheid aantoonbaar is.    

  • De inzender/exposant verklaart dat de door hem ingeschreven hond, voor zover hem bekend is, gedurende de laatste twaalf weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting met hondenziekte of enige andere besmettelijke ziekte te vrezen valt, en dat hij de hond niet zal inzenden indien de hiervoor omschreven omstandigheden zich alsnog mochten voordoen.

  • De inzender/exposant verklaart dat de ingeschreven hond, indien in Nederland geboren na 30 april 1989 of in het buitenland geboren nadat aldaar een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, of indien geboren na 1 oktober 1996 in welk land dan ook, niet aan de oren is gecoupeerd. Honden die aan de staart gecoupeerd zijn en die in Nederland geboren zijn na 31 augustus 2001 of in het buitenland nadat een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, mogen niet aan de tentoonstelling deelnemen. Honden met geamputeerde staarten mogen wel deelnemen aan deze tentoonstelling, mits deze amputatie het gevolg is van een medische noodzaak. De verklaring van de noodzakelijke amputatie dient door een praktiserende dierenarts schriftelijk in het Europees dierenpaspoort te zijn vastgelegd. Deze verklaring dient men te kunnen overleggen op het evenement.

  • Door inzending van het inschrijfformulier verplicht de inzender/exposant zich het inschrijfgeld te voldoen.

  • Het tentoonstellingsreglement, de regels uit het KR van de Raad van Beheer op Kynologische Gebied in Nederland en de regels van de FCI zijn van toepassing.

  • Deze regels zijn een onderdeel van dit inschrijfformulier. Door in te zenden verklaart u bekend te zijn met deze regels en deze te accepteren. Inzenden van het formulier staat gelijk aan het ondertekenen hiervan.
  • Exposanten die zich in enige vorm misdragen tijdens de clubmatch of met betrekking tot deze clubmatch of de N.G.S.C. kunnen voor een volgende editie zonder verdere opgave van redenen worden uitgesloten van deelname.


The showregulations, the rules of the Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland  and the FCI are in force.
These rules are to be considered as part of this entry form.
By sending in this form you state to know and accept those rules.
Sending in the form is considered the same as your signature.

Terug naar de inhoud