Ga naar de inhoud

Aanmelding Clubmatch - 2018

EVENEMENTEN > Voorgaande jaren > 2018
Nederlandse Gordon Setter Club

Inschrijfformulier Kampioenschapsclubmatch 2018


Datum: 28 oktober 2018, aanvang 10.00. Zaal open vanaf 09.00 uur
Locatie: Dogcenter Kerkwijk, Jan Stuversdreef 4, 5315 NZ  Kerkwijk (Zaltbommel)
Sluitingsdatum: 14 oktober 2018
Keurmeester: mevr. Gerda Halff van Boven

Tarieven deelname Kampioenschapsclubmatch 2018

Alle deelnemers:
1e hond:         € 40,-
elke volgende: € 30,-
baby en pup:   € 25,-
Niet-showhonden aub inschrijven in de "recreantenklasse"
Bij aanmelding en betaling vóór 1 oktober, geniet u een korting van €5,- per hond !!Door aanvinken van dit keuzeveld, stem ik toe de vroegboekkorting van € 5,- te doneren aan Animal in Need.
Ik maak het volledige inschrijfgeld, inclusief de korting over aan de Nederlandse Gordon Setter Club.


Door deelname aan dit evenement gaat de exposant uitdrukkelijk akkoord met het maken en publiceren van foto's van exposant en deelnemende honden.

De inzender verklaart dat de door hem ingeschreven hond voldoende is ingeënt, middels (reguliere) vaccinaties waarvan de geldigheid aantoonbaar is.

De inzender/exposant verklaart dat de door hem ingeschreven hond, voor zover hem bekend is, gedurende de laatste twaalf weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting met hondenziekte of enige andere besmettelijke ziekte te vrezen valt, en dat hij de hond niet zal inzenden indien de hiervoor omschreven omstandigheden zich alsnog mochten voordoen.

De inzender/exposant verklaart dat de ingeschreven hond, indien in Nederland geboren na 30 april 1989 of in het buitenland geboren nadat aldaar een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, of indien geboren na 1 oktober 1996 in welk land dan ook, niet aan de oren is gecoupeerd. Honden die aan de staart gecoupeerd zijn en die in Nederland geboren zijn na 31 augustus 2001 of in het buitenland nadat een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, mogen niet aan de tentoonstelling deelnemen. Honden met geamputeerde staarten mogen wel deelnemen aan deze tentoonstelling, mits deze amputatie het gevolg is van een medische noodzaak. De verklaring van de noodzakelijke amputatie dient door een praktiserende dierenarts schriftelijk in het Europees dierenpaspoort te zijn vastgelegd. Deze verklaring dient men te kunnen overleggen op het evenement.

Door inzending van het inschrijfformulier verplicht de inzender/exposant zich het inschrijfgeld te voldoen.
Het tentoonstellingsreglement, de regels uit het KR van de Raad van Beheer op Kynologische Gebied in Nederland en de regels van de FCI zijn van toepassing. Deze regels zijn een onderdeel van dit inschrijfformulier. Door in te zenden verklaart u bekend te zijn met deze regels en deze te accepteren. Inzenden van het formulier staat gelijk aan het ondertekenen hiervan.

The showregulations, the rules of the Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland and the FCI are in force. These rules are to be considered as part of this entry form. By sending in this form you state to know and accept those rules. Sending in the form is considered the same as your signature.

Inschrijven in:

Leeftijd:

Babyklas:

4 - 6 maanden

Puppyklas:

6 - 9 maanden

Jeugdklas:

9 - 18 maanden

Tussenklas:

15 - 24 maanden

Openklas:

vanaf 15 maanden

Kampioensklas:

vanaf 15 maanden, met kampioenstitels op het inschrijvingsformulier en 1 titel als bijlage bij de aanmelding                             

Fokkersklas:

vanaf 9 maanden , door de eigenaar zelf gefokt

Veteranenklas:

vanaf 8 jaar

Gebruikshondenklas:

vanaf 15 maanden, met gebruikshonden verklaring als bijlage bij de aanmelding

Recreantenklas:

Alléén voor niet-show honden, deelname gratis

  • De inzender verklaart dat de door hem ingeschreven hond voldoende is ingeënt, middels (reguliere) vaccinaties waarvan de geldigheid aantoonbaar is.    

  • De inzender/exposant verklaart dat de door hem ingeschreven hond, voor zover hem bekend is, gedurende de laatste twaalf weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting met hondenziekte of enige andere besmettelijke ziekte te vrezen valt, en dat hij de hond niet zal inzenden indien de hiervoor omschreven omstandigheden zich alsnog mochten voordoen.

  • De inzender/exposant verklaart dat de ingeschreven hond, indien in Nederland geboren na 30 april 1989 of in het buitenland geboren nadat aldaar een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, of indien geboren na 1 oktober 1996 in welk land dan ook, niet aan de oren is gecoupeerd. Honden die aan de staart gecoupeerd zijn en die in Nederland geboren zijn na 31 augustus 2001 of in het buitenland nadat een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, mogen niet aan de tentoonstelling deelnemen. Honden met geamputeerde staarten mogen wel deelnemen aan deze tentoonstelling, mits deze amputatie het gevolg is van een medische noodzaak. De verklaring van de noodzakelijke amputatie dient door een praktiserende dierenarts schriftelijk in het Europees dierenpaspoort te zijn vastgelegd. Deze verklaring dient men te kunnen overleggen op het evenement.

  • Door inzending van het inschrijfformulier verplicht de inzender/exposant zich het inschrijfgeld te voldoen.

  • Het tentoonstellingsreglement, de regels uit het KR van de Raad van Beheer op Kynologische Gebied in Nederland en de regels van de FCI zijn van toepassing.

  • Deze regels zijn een onderdeel van dit inschrijfformulier. Door in te zenden verklaart u bekend te zijn met deze regels en deze te accepteren. Inzenden van het formulier staat gelijk aan het ondertekenen hiervan.

  • Exposanten die zich in enige vorm misdragen tijdens de clubmatch of met betrekking tot deze clubmatch of de N.G.S.C. kunnen voor een volgende editie zonder verdere opgave van redenen worden uitgesloten van deelname.


The showregulations, the rules of the Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland  and the FCI are in force.
These rules are to be considered as part of this entry form.
By sending in this form you state to know and accept those rules.
Sending in the form is considered the same as your signature.

Terug naar de inhoud