Ga naar de inhoud

Aanmeldformulier Lidmaatschap N.G.S.C.

DE CLUB
Gratis lid (nieuw lid met pup van aangesloten fokker)
Betalend lid

Ja
Nee


Mijn Setter(s): (meer dan 3 honden aub contact opnemen via secretaris@gordonsetter.nl)


Toekenning van uw lidmaatschap:

Door ondertekening van dit formulier, verklaart u akkoord te gaan met de volgende voorwaarden:
- Uw N.A.W. gegevens worden in onze ledenlijst opgenomen, enkel voor gebruik door de N.G.S.C. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, met uitzondering van de drukker van ons clubblad;
- Als fokker gaat u akkoord met het geldende N.G.S.C. fokregelement; het aktuele regelement is te vinden op onze website www.gordonsetter.nl
- Uw emailadres wordt uitsluitend door de N.G.S.C. gebruikt om u te informeren over relevante club-informatie

Terug naar de inhoud